Kvalitek har leveret og monteret den nye belysning i forbindelse med ombygningen af FDF’s lokale klubhus i Hvidovre. Der er her tale om en komplet udskiftning fra konventionel belysning til ny energirigtig LED belysning. Kvalitek har ligeledes stået for indreguleringen af styring på Hvidovre FDF’s lejr “Ingeborg”.

Kategorier

Kontor


Kvalitek fungerer løbende som sparringspartner og rådgiver i forbindelse med energireducerende tiltag i et unikt godt samarbejde med ISS og deres samarbejdspartnere. Således har Kvalitek gennemført store besparelser i både parkeringskældre og kantiner m.m. for ISS’s kunder.

Kategorier

Kontor
P-kælder/-arealer
Special projekter


Kvalitek har gennem et mangeårigt samarbejde med DIF udført utallige udskiftninger af belysning, og således er stort set al belysning nu konverteret til LED.
Både kontorer, gang arealer, kantiner, specialproducerede armaturer til konferencelokaler med avanceret styring, super effektiv halbelysning til Erland Kops og Anja Andersen hallerne og meget mere.

Kategorier

Kontor
Lager
P-kælder/-arealer
Special projekter
Sportshaller
Udvendig belysning


Kvalitek har et langt og godt samarbejde med DBU og har indenfor de sidste par år udskiftet al belysning til LED i DBU’s hovedsæde i Brøndby.
Kvalitek fungerer løbende som husets “hus-elektriker” og deltager løbende i rådgivning vedr. energireducerende tiltag.

Kategorier

Kontor
Lager
P-kælder/-arealer
Udvendig belysning


Energioptimering slår igennem hos PostNord.

“I 2017 har Kvalitek gennemført energioptimering i Pakkecenter Brøndby, Ålborg, Silkeborg, Fredericia og Taulov. PostNord har opnået en samlet øget lyseffektivitet på ca. 50 pct. og en årlig besparelse på ca. 3,5 mio. Med det unikke samarbejde med Kvalitek som landsdækkende rådgiver og installatør har PostNord opnået de laveste priser markedet til dato har set”, udtaler Henrik Seeman, Postnord Facility manager.

Kategorier

Kontor
Lager
P-kælder/-arealer
Produktion
Special projekter
Udvendig belysning