Sparet strøm til belysning kan bruges til elbiler

Andersen & Martini er en af Danmarks største bilforhandlere, som nu er i gang med at skifte til LED-belysning, der sparer energi og penge – og skaber et bedre arbejdsmiljø med markant forbedret belysning.

Andersen & Martini er en af Danmarks største bilforhandlere, som nu er i gang med at skifte til LED-belysning, der sparer energi og penge – og skaber et bedre arbejdsmiljø med markant forbedret belysning.

Kvalitek

www.kvalitek.one

ANDERSEN & MARTINI

• Andersen & Martini er Danmarks største Opel- og KIA-forhandler med tilhørende autoriseret værksted og er desuden en af Danmarks største bilforhandlere med cirka

200 medarbejdere.

• Andersen & Martini er desuden autoriseret Peugeot-forhandler med tilhørende værksted.

• Der er altid +500 brugte og nye biler på lager. Andersen & Martini har i alt seks lokationer i Storkøbenhavn.

Før i tiden måtte mekanikerne hos Andersen & Martini ofte bruge lommelygter og pandelamper for at arbejde i bilernes motorer. Takket være ny LED-belysning fra Kvalitek er belysningen på indendørs- og udendørsarealer hos Andersen & Martini nu så god, at medarbejderne på værkstedet ikke længe-re behøver supplerende lys for at kunne udføre deres arbejde.

»Hos Andersen & Martini arbejder vi løbende med energiforbedringer for at spare penge og øge vores grøn-ne profil, og med løsningen fra Kvalitek har vi opnået en stor energibesparelse og samtidig fået etableret langt bedre belysning end tidligere, hvilket naturligvis kommer vores medarbejdere og arbejdsmiljøet til gode,« siger Rasmus Kruse, Facility and Security Manager hos Ander-sen & Martini.

Foreløbig er der installeret LED- belysning på deres adresse i Taastrup, mens de fem øvrige lokationer afventer.

FIREDOBBELT FORBEDRING

Den nye LED-løsning giver dobbelt så meget lys ved den halve effekt. Så lyskvalitet i forhold til strømfor-brug er forbedret med en faktor 4. Lystemperaturen er nu overalt 4000 Kelvin – tæt på naturligt dagslys. Ud-gangspunktet var ældre lysstofrør, og beregningerne fra Kvalitek viste et besparelsespotentiale på ca. 250.000 kroner årligt – svarende til en tilba-gebetaling på lidt over et år – ved at skifte til højkvalitets LED-armaturer. Kvalitek har beregnet en besparelse på 178.000 kWh/år.

»Normalt er tilbagebetalingstider på under tre år interessante for os, så en tilbagebetaling på lidt over et år er selvfølgelig meget interessant, når der er tale om anlæg, der skal sidde i mindst 10-12 år,« siger Rasmus Kruse.

Kvalitek leverer altid med fem års udvidet garanti, og forventningen hos Andersen & Martini er, at der kun bliver minimalt vedligehold og udskiftning af armaturerne. 

»Vi ser frem til at spare både vores egen tid og udgifter til en elektriker med de nye LED-armaturer, som vi ikke forventer får brug for service og udskiftninger i levetiden,« siger Ras-mus Kruse.

UDVIDET GARANTI PÅ FEM

ÅR Han påpeger, at LED-markedet er ganske broget, og at man bør lave 

sit hjemmearbejde grundigt for ikke at ende med en mindre god løsning.

»Vi har tidligere afprøvet forskellige LED-løsninger og måtte erkende, at ingen af dem levede op til vores ønsker. Men vi er meget trygge ved den LEDVANCE-løsning, som vi nu har fået leveret af Kvalitek. Det er en af de store, anerkendte producenter på markedet, og Kvalitek giver oveni en udvidet garanti,« siger Rasmus Kruse.
Inden udskiftningen blev igangsat, har Kvalitek opsat en prøveopstilling med LED-belysning, som har været 

med til at hjælpe beslutningen på vej. Som en bonus giver det nye LED-lys bedre muligheder for at identificere ridser i bilernes lakering, og ud over Andersen & Martinis egne medarbej-dere har også det rengøringsfirma, der står for renholdelsen af virksom-hedens arealer, givet positive tilbage-meldinger vedrørende de forbedre-de lysforhold.


FREMTIDSSIKRET BELYSNING

Etableringen af den nye LED-belys-ning hos Andersen & Martini er sket i aften- og nattetimerne, så

FORDELE VED NY LED-BELYSNING HOS ANDERSON & MARTINI

• Dobbelt lysstyrke ved halveret energiforbrug.
• Ny lystemperatur overalt: 4.000 Kelvin.
• Bedre belysning giver bedre arbejdsforhold for medarbejdere, herunder mekanikere på værksted.
• Minimalt behov for fremtidig service, vedligehold og udskiftning af lysarmaturer.
• Alle ældre installationer er udskiftet med helt nye komponenter.

• LED har cirka fem gange længere levetid end lysstofrør – garanteret op til 50.000 timer – svarende til 10 år ved 5.000 driftstimer årligt.
• Årlig besparelse i strøm: Cirka 250.000 kr. Hvis service og vedligehold samt løbende udskiftning af lysrør og spoler medtages, er besparelsen tæt på det dobbelte.
• Tilbagebetalingstid: 1,2 år.
• LED-løsning: LEDVANCE.

både bilsalg og værkstedets drift har kunnet foregå som normalt – uden gener for kunder eller medarbejdere.

»Vi har opretholdt helt normale arbejdsgange unde hele installations-arbejdet, der er udført fuldstændig som planlagt. Undervejs er vi stødt på ældre installationer, som vi har valgt at få udskiftet, så vi nu har fuld-stændig moderniserede belysnings-installationer, der lever op til alle nu-tidige krav,« siger Rasmus Kruse, som fik Kvalitek anbefalet af en af deres andre kunder. 

»Anbefalingen har vist sig at holde stik. Vi har haft et meget fint sam-arbejde med Kvalitek. Alt er leveret i henhold til det aftalte, og vi har fået meget kompetent rådgivning hele vejen igennem. De foreløbige erfaringer er kun gode. Vi har fået en fremtidssikret belysning og er nu klar til at gå videre på vores fem andre adresser, så vi kan høste end-nu større gevinster,« siger Rasmus Kruse.

Han peger også på, at den spa-rede elektricitet til belysning nu kan bruges til de stadig flere elbiler, som Andersen & Martini sælger.

»Jo flere elbiler, vi får til salg, desto mere strøm skal vi bruge på vores 

KVALITEK

• Kvalitek leverer LED-løsninger med et unikt samspil mellem energiforbrug, miljøbelastning, kvalitet og økonomi.
• 5 års udvidet garanti på alle løsninger.
• Forventet levetid på LED-løsninger: Minimum 50.000 brændetimer.
• Altid kundetilpassede løsninger.
• Installation kan foretages uden
for normal arbejdstid, så drift og produktion ikke forstyrres.
• Gamle installationer demonteres og bortskaffes sikkert og miljømæssigt forsvarligt efter alle gældende regler.

me, der sad på armaturerne. Det krævede ugentlig rengøring, hvor vi skulle vippe skærmen til hvert armatur og fjerne insekter. Det var en fast opgave hele sommeren, som vi nu slipper for, fordi de nye arma-turer er helt lukkede. Den opgave kommer vi ikke til at savne,« siger Annica Granstrøm.

• Tilbud om opsætning af prøvebelysning før kunden træffer valg af løsning.
• Ny belysning indreguleres efter kundens ønsker.
• Altid LED-løsninger i høj kvalitet fra anerkendte producenter og leverandører.
• Kvalitek-løsninger kan finansieres via leasingaftale, så kunden ikke selv skal skaffe finansiering, men betaler for løsningen med den opnåede besparelse og dermed ikke belaster sit driftsbudget.

Kvalitek

www.kvalitek.one

Kvalitek – LED løsninger • Engkær 32 • 2650 Hvidovre • +45 24634287 • michael@kvalitek.one