ENERGIOPTIMERING
SLÅR IGENNEM HOS POSTNORD

KUNDECASE

KUNDECASE

ENERGIOPTIMERING
SLÅR IGENNEM HOS
POSTNORD

Danmark, 2017
Anvendelsesområde:
Pakkecenter i Brøndby

ET HURTIGT OVERBLIK

  • Komplet udskiftning fra konventionel belysning til ny energirigtig LED- belysning
  • Øget lyseffektivitet på 50 pct. og en væsentlig energireduktion
  • Årlig besparelse på ca. 700.000 kr. og en tilbagebetalingstid på 3,5 år
  • Udskiftning af over 1.200 lyspunkter

UDFORDRING:
FORTSAT AMBITIØS REJSE MOD
MÅL FOR ENERGIOPTIMERING

Med over 33.000 medarbejdere i Dan-mark og Sverige er PostNord den største kommunikations- og logistikvirksomhed i Norden. Fra de mange pakkecentre sorte-res, pakkes og fordeles 5 milliarder breve og forsendelser og 142 millioner pakker til Nordens 25 millioner indbyggere og 2 milli-oner virksomheder.


Som en ansvarlig virksomhed har Post-Nord sat sig for at reducere sin CO2-ud-ledning med hele 40 procent inden 2020 målt fra 2009-udledningen. Den ambitiøse strategi har ført til mange forskellige tiltag til både at nedbringe CO2-udledningen og driftsomkostningerne. Man har bl.a. energioptimeret belysningen i de mange bygninger og har – bygning for bygning – skiftet konventionel belysning ud med den væsentligt mere energirigtige LED-belys-ning. Nu var turen kommet til pakkecen-tret i Brøndby, hvor både indendørs og udendørs belysning skulle opgraderes til en energirigtig løsning, der samtidig kunne give bedre lysforhold.

LØSNING:
INTEGREREDE LED-ARMATURER
GÅR SIN SEJRSGANG OVER DEN
GANSKE VERDEN

I de seneste år er lysindustrien gået fra brug af traditionel teknologi som halo-

Underanvendelsesområder:

Lagerhaller, produktionshaller, kontorer, udendørsbelysning, toiletter, kantine og køkken

Teknologi:
Integrerede LED-armaturergen-belysning til at bruge LED-løsninger. Især markedet for standardiserede LED-ar-maturer, hvor lyskilden er integreret og ikke kan udskiftes, har været i stor vækst. Ikke alene er LED-belysning væsentlig mere energieffektiv, men kvaliteten er også blevet så god, at levetiden langt overstiger den normale renovationstid. Den faldende enhedspris betyder samtidig, at langt flere virksomheder nu kan høste de store be-sparelser, der er ved at skifte til LED-pro-dukter af høj kvalitet.
Den viden og rådgivning har PostNord nydt godt af i deres samarbejde med Kva-litek, som er deres landsdækkende rådgi-ver og projektleder. Kvalitek og PostNord har i samarbejde foretaget en komplet udskiftning af belysningen til integrerede LED-armaturer fra LEDVANCE. Både på grund af produktets lange levetid på 15 år, deres markedsledende garanti på 5 år og meget hurtige levering. Men også fordi de LEDVANCE LED-armaturer, der er brugt i Brøndby, har en meget lav indbygningshøj-de på kun 2 cm. Og fordi de er så nemme at installere, er installationsprisen den la-veste PostNords Facility Manager, Henrik Seemann, nogensinde har set. Samtidigt har han ikke skulle bekymre sig om, at PostNords fintfølende produktionsmaski-neri skulle lide skade under installationen.

”Med et ældre armatur vil en udskiftning af lyskilden ikke være den optimale løsning, da lyskilden ikke giver det optimale lumen

LED-armaturer giver optimal belysning for at se detaljer.

udbytte. Derudover skal man hele tiden skifte forskellige dele, fatninger, ledninger mv. Skifter man hele armaturet, er det en langt bedre løsning, og man reducerer en masse fejlkilder, ” siger Michael Hansson fra Kvalitek.
I alt er der blevet udskiftet over 1.200 lyspunkter i lager- og pakkehaller, admini-stration, kantine og køkken, samt på uden-dørsarealerne.

Med næsten 9.000 medarbejdere og aktivitet i mere end
120 lande er LEDVANCE en af de verdensførende leverandører af belysning til professionelle og forbrugere.
Virksomheden er opstået ud af den klassiske belysningsindustri fra OSRAM og markedsfører LED-lyskilder, standardiserede LED-armaturer, intelligente løsninger til Smart Home og bygninger samt traditionelle lyskilder.

Kvalitek

www.kvalitek.one

LEDVANCE A/S
Dybendalsvænget 3
DK-2630 Taastrup

FORDELENE:
BEDRE LYS, LAVERE CO2-UDLED-
NING, LAVERE DRIFTSOMKOSTNIN-
GER OG GLADE MEDARBEJDERE

De nye armaturer giver dobbelt så meget lys som de gamle, hvilket især glæder nat-holdet, der sætter stor pris på LED-arma-turernes kraftige og naturlige lys. De nye armaturer bruger 50 pct. mindre strøm, og udledningen af varme er også stærkt reduceret. Det har bl.a. resulteret i, at det ikke længere er nødvendigt at have kølesy-stemer til rumkøling kørende. Alene dette betyder selvsagt en del for energiregnska-bet og renoveringen har samlet reduceret energiforbruget med 25 pct.

Med en levetid på op til 15 år og en garanti på 5 år ser PostNord en lang række forde-le ved LEDVANCEs LED-armaturer, og de forventer at bruge samme løsning, når de næste bygninger skal energirenoveres.


”Samarbejdet med Kvalitek som lands-dækkende partner og valget af LEDVANCE som belysningsleverandør har været et unikt samspil mellem enestående god service og en fantastisk evne til at sætte sig i kundens sted og tilbyde netop de løsninger, vi som kunde ønsker, samt rigtig god kvalitet af produkter,” fortæller Henrik Seemann. Han afslutter: ”Projekter som dette er i den grad med til, at vi når vores miljømål inden 2020.”

LED-armaturer giver et godt arbejdslys i de store lagerhaller.