Kvalitek har leveret og monteret den nye belysning i forbindelse med ombygningen af FDF’s lokale klubhus i Hvidovre. Der er her tale om en komplet udskiftning fra konventionel belysning til ny energirigtig LED belysning. Kvalitek har ligeledes stået for indreguleringen af styring på Hvidovre FDF’s lejr “Ingeborg”.

Kategorier

Kontor