Kvalitek har et langt og godt samarbejde med DBU og har indenfor de sidste par år udskiftet al belysning til LED i DBU’s hovedsæde i Brøndby.
Kvalitek fungerer løbende som husets “hus-elektriker” og deltager løbende i rådgivning vedr. energireducerende tiltag.

Kategorier

Kontor
Lager
P-kælder/-arealer
Udvendig belysning