Kvalitek har i 2017 udskiftet den gamle belysning i Silkeborg Svømmehal til ny smart og energivenlig LED-belysning.

“Den gamle løsning var stort set tæret væk og trængte derfor til udskiftning. Kvalitek fik specialproduceret en armaturløsning, der til fulde løste både de installationsmæssige udfordringer og de lystekniske og styringsmæssige udfordringer, der var forbundet med projektet”, udtaler Jens Stadil fra Silkeborg Kommune, og Jens fortsætter: “Før var det nogle gange svært for bademestrene at se bunden i bassinet på grund af reflektionen, dette er blevet markant bedre med den nye belysning.”

Kategorier

Special projekter
Svømmehal